روش ارسال

برنامه و روش ارسال سفارش در نایلون بازار

مشتری های عزیز مناطق 22 گانه تهران و شهرهای استان تهران:

       ارسال با پیک موتوری یا سواری (الوپیک، اسنپ و ...) با توجه به حجم سفارش و محل تحویل مشتری که به صورت تحویل فوری بوده و معمولا در چند ساعت سفارش تحویل مشتری می‌شود.

       هزینه به صورت پس کرایه و به عهده مشتری می باشد.

        سفارشات قابل تحویل توسط مشتری از درب انبار با هماهنگی قبلی می باشد.

        ارسال محصولات با عرض بیش تر از یک متر با وانت بار خواهد بود که با توجه افزایش کرایه وانت نسبت به سواری هزینه برآوردی سایت بر اساس سواری می باشد و برای ارسال با وانت با مشتری عزیز هماهنگ خواهد شد.

مشتری های عزیز شهرهای غیر از تهران:

     ارسال محصولات حجیم مانند نایلون های حبابدار از طریق باربری های میدان شوش تهران می باشد. هزینه ارسال با توجه به حجم و وزن سفارش بر اساس تعرفه باربری ها محاسبه می شود. 

     ارسال محصولات کم حجم از طریق سرویس پست ماهکس یا باربری هر کدام ارزانتر باشد ارسال می گردد.

     هزینه به صورت پس کرایه و به عهده مشتری می باشد.