کیسه زباله

برای جمع آوری زباله هایی که هر روز در محیط منزل تولید میشود باید مکانی تعبیه شود تا این نخاله و زباله ها در آن قرار گیرد. سطل آشغال ها یکی از وسایلی هستند که میتوان زباله را در آن جمع آوری نمود. زباله را نمیتوان در داخل سطل آشغال انداخت به دلیل اینکه دیواره سطل را آلوده میکند و همچنین بوی بدی بر روی بافت سطل باقی میماند. یکی از راهکارهایی که باعث میشود تا زباله به بدنه سطل آشغال برخورد نکند کیسه زباله میباشد. همگی ما با کیسه زباله هایی که از پلاستیک تولید میشوند آشنایی داریم. کیسه زباله در ابعاد مختلف تولید میشود و میتوان کیسه متناسب با سطل زباله را تهیه و استفاده نمود.